Cempo, Center malih podjetij, d.o.o.
 

 


PREDSTAVITEV


AKTIVNOSTI

Priprava prijav na projekte EU
Vodenje projektov in razpisov v skladu s pravili EU


Priprava prijav na domače razpise itd.


 

 

 

 

 

 

CEMPO d.o.o.

NAZIV:CEMPO podjetje za kooperacijo, organizacijo proizvodnje, inženiring in marketing, d.o.o.
SEDEŽ PODJETJA :
Snakovška cesta 67
4294 KRIŽE

LETO USTANOVITVE:


1989

MATIČNA ŠTEVILKA:


5294533

DAVČNA ŠTEVILKA:

76449351

TRANSAKCIJSKI RAČUN:
07000-0000025407,
pri GORENJSKI BANKI enota Tržič