Cempo, Center malih podjetij, d.o.o.
 

 


AKTIVNOSTI


AKTIVNOSTI

Priprava prijav na projekte EU
Vodenje projektov in razpisov v skladu s pravili EU


Priprava prijav na domače razpise itd.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priprava prijav na projekte EU

PROJEKTI STRUKTURNIH SKLADOV

Cempo d.o.o. ponuja pomoč pri prijavi podjetij in organizacij na razpise za sredstva strukturnih skladov. V Sloveniji bodo na voljo sredstva iz naslednjih skladov:
- Evropski sklad za regionalni razvoj. V okviru tega sklada bo moč pridobiti sredstva za razvoj turizma, ustanavljanje tehnoloških parkov, podjetniških inkubatorjev in poslovnih con.
- Evropski socialni sklad. V okviru tega sklada bo na voljo finančna pomoč za razvoj človeških virov in izobraževanje.

SEDMI OKVIRNI PROGRAM

V okviru tega programa ponuja EU finančno pomoč inovativnim in tehnološkim projektom na različnih področjih. Cempo d.o.o. svetuje pri izdelavi prijave na projekte in vodenju projektov.

DRUGI PROJEKTI

EU namenja pomoč pri različnih področjih. Za naša podjetja in inštitucije so zanimivi horizontalni projekti varovanja okolja, razvoja človeških virov in izobraževanja. Cempo d.o.o. vam nudi informacije o projektih in pomoč pri pripravi prijav.


Vodenje projektov in razpisov v skladu s pravili EU

Cempo d.o.o. ponuja pomoč pri vodenju projektov, ki so financirani s strani EU. V okviru te dejavnosti usklajujemo procedure in aktivnosti na projektih v skladu s standardi EU, organiziramo dejavnosti in pripravljamo poročila, ki jih zahteva EU.

Cempo d.o.o. svetuje pri izvedbi razpisov, v skladu s pravili o razpisnih procedurah EU (priročnik PRAG). V okviru te aktivnosti izdelamo razpisno dokumentacijo, usklajujemo izvedbo razpisa, svetujemo pri ocenjevalnem postopku in pripravimo poročila ter pogodbe.


Priprava prijav na domače razpise

Cempo d.o.o. Vam ponuja pomoč pri prijavi na domače razpise s področja podjetništva in razvoja človeških virov. Ob pripravi razpisne dokumentacije svetujemo tudi pri oblikovanju zasnov projektov in iskanju partnerjev.


Ostale dejavnosti

Podjetje Cempo d.o.o. ima dobre reference in je aktivno tudi na področjih:

Ustanavljanja invalidskih podjetij. Cempo d.o.o. je izvajal projekte ustanovitve več kot 20 invalidskih podjetij v Sloveniji. Z nekaterimi podjetji še vedno sodelujemo na področju humanizacije dela, trženja in usposabljanja. Ponujamo Vam pomoč pri ustanovitvi in vodenju invalidskih podjetij.

Razvoja človeških virov. Cempo d.o.o. je svetoval pri razvoju človeških virov v številnih slovenskih podjetjih, med drugim Labod Novo mesto, Peko Tržič, Kroj Škofja Loka, Tekstina Ajdovščina, Gostol - Goin Nova Gorica itd.

Podjetniška svetovanja. Cempo d.o.o. ima izkušnje na področju poslovnega svetovanja malim in srednje velikim podjetjem. Svetujemo pri izdelavi strategij, poslovnih načrtov in poročil, trženju in razvoju človeških virov.

Evalvacije programov. Cempo d.o.o. je v letu 2006 uspešno izvedel več evalvacij različnih programov za različne naročnike.

GOR